نمایش دادن همه 10 نتیجه

آبروی طولی

آبروی ۶متری در سایز های دلخواه و ضخامت مختلف

پروژه های در حال احداث

پروژه های در حال احداث درطرح های متنوع و ابعاد دلخواه و اجرا

خدمات رول به شیت ورق

فروش ورق سیاه .روغنی. گالوانیزه به طول دلخواه و ضخامت مختلف.  

ساخت سوله

ساخت سوله تولید ورق شیروانی در رنگ های متنوع و ابعاد دلخواه پروژه های در حال احداث

ساخت سوله

ساخت سوله صفرتا صد تولیدورق شیروانی درطرح های متنوع و ابعاد دلخواه و اجرا

ورق طرح سفال عرض

طرح سفال عرض ورق ۱۲۵ کار مفید ۹۸سانتی متر

ورق طرح سینوسی

طرح سینوسی کلیه محصول در رنگ های متنوع و ابعاد دلخواه

ورق طرح سینوسی

طرح سینوسی عرض ورق ۱۲۵ کار مفید ۱۰۴ سانتی متر

ورق طرح شادولاین

ورق با طرح شادولاین یک نوع ورق با سطحی است که دارای الگوها یا طرح‌های شادولاین متنوع است. این طرح‌ها

ورق گالوانیزه رنگی

ورق گالوانیزه رنگی در ابعاد و‌طرح ها و‌رنگ‌های مختلف